Kurum çalışanları için beslenme danışmanlığı, kilo kontrolü ve menü planlamayı içeren danışmanlık hizmetidir. İyi planlanmış bir beslenme danışmanlığı çalışanların motivasyonunu yükseltir, verimliliği artırır. Çalışanlara verilen beslenme eğitimleri sağlık harcamalarında düşüşe yardımcı olur. Bu danışmanlık koruyucu sağlık hizmeti olarak düşünülebilir. Çalışanların sağlıklı yaşam tarzını benimsemelerine, hastalıkların önlenmesine, verimli çalışma ortamının sağlanmasına yardımcı olur.

Beslenme yetersizliği kaynaklı bireyde halsizlik, yorgunluk, güçsüzlük gibi durumların önüne geçilmesinde etkindir. Bu danışmanlık hizmeti çalışan bireylere özgü/bireysel olarak gerçekleştirilebilir ya da tüm kurum çalışanlarına belli periyotlarla toplu beslenme eğitimleri şeklinde de verilebilir. Çalışan grubun günlük ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yemekhane için menü planlanabilir, gıdayı satın alma, depolama, hazırlama gibi konularda eğitim verilebilir. Kurumların ihtiyaç ve taleplerine göre bu danışmanlık özelleştirilebilir. Kurumsal beslenme danışmanlığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Göktürk’teki ofisimizi ziyaret edebilir, yüz yüze beslenme danışmanlığı alabilirsiniz.