OBEZİTE NEDİR?

Son yıllarda değişen beslenme alışkanlıklarıyla birlikte hem gelişmiş hem de gelişmemiş olan toplumlarda yaşanan en büyük sağlık problemlerinden biri obezitedir. obezite genel tanımla vücudun yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması neticesinde vücut ağırlığının boy uzunluğuna göre istenilen seviyenin üzerinde bir değere ulaşmasıdır. Yetişkin bir kadında vücut ağırlığının % 20 ile 25’i arası yetişkin bir erkekte ise % 15 ile 18 arası yağ dokusundan oluşmaktadır.

Bu verilen ölçüler normal değerlerdir. Bu değer kadınlarda %30’un erkeklerde ise %25’in üzerine çıkarsa kişi obez olarak kabul edilir. Ülkemizde de son yıllarda obezite rakamlarında artış gözlenmektedir.Obezite ve Kilo Kontrolü - Göktürk - dytelifbozyel com

Obezite yağ hücrelerinin sayısında artış olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak değerlendirmesi vücut kütle indeksine göre yapılmaktadır. Vücut kütle indeksi yani kilonun, boyun metre cinsinden karesine oranının 25 ve üzeri olması kilolu olarak kabul edilirken 30 ve üzeri olması ise obez olarak kabul edilir. Obezitenin saptanması aşağıdaki tabloya göre değerlendirilerek yapılır. Ayrıca yağ oranları da obezite için bir göstergedir. Yağ oranının erkeklerde %25, kadınlarda ise %30’un üzerinde olması obezite ile ilişkilendirilir. Bel çevresine göre şişmanlık sınıflaması ise erkekte 94 cm, kadında 80 cm üstü hafif şişman; erkekte 102 cm ve üzeri, kadında 88 cm ve üzeri obez olarak değerlendirilir. Yağ hücrelerinin sayısındaki artış alınan enerji ile harcanan enerji arasındaki farktan kaynaklanmaktadır en basit anlamıyla. Ancak fiziksel aktivitedeki yetersizlik, genetik yatkınlık, bazı kronik hastalıkların varlığı, ilaç kullanımı (antipsikotikler, antidepresanlar gibi), stres gibi faktörlerde kilo artışına etki etmektedir.

Obezitenin tedavisinde fiziksel aktivite artışı, yaşam tarzı değişikliği ve sağlıklı beslenme esastır. Verilen kiloların kalıcı olması hayatımıza dahil ettiğimiz bu değişikliklerin ne kadar sürdürülebilir olduğuna bağlıdır. Bireyin etkin bir şekilde tedaviye dahil olmasında istekli ve kararlı olması da büyük önem taşımaktadır.

Obezite; diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları gibi birçok kronik hastalığı beraberinde getirmektedir ve büyük bir ekonomik sağlık yükü oluşturmaktadır. Diyet tedavisi ile sağlıklı kilo kaybı ve kronik hastalıkların riskinde azalma sağlanmaktadır. Obezite ve kilo kontrolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Göktürk’teki ofisimizi ziyaret edebilir, yüz yüze beslenme danışmanlığı alabilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü Obezite Sınıflaması

Kategori

BKİ (kg/m²)

Zayıf

<18,5

Normal

18,5-24,9

Fazla Kilolu

25.0-29,9

Sınıf-1 (orta) obez

30 .0 - 34,9

Sınıf-2 (şiddetli) obez

35.0 - 39,9

Sınıf-3 (çok şiddetli) obez

>=40

Vücut Kütle İndeksi Hesaplama 

Vücut Kütle İndeksi Hesaplama Formülü

Vücut Kütle İndeksi (VKİ) = Vücut Ağırlığı (kg.) / Boy uzunluğunun karesi (m2.)